Waarom TIS?

In de dagelijkse praktijk redeneren Opdrachtgever en Opdrachtnemer bij het ontwerpen en realiseren van bouwwerken vaak vanuit eigenbelang, mede gedreven door contractuele verhoudingen. Terwijl er toch vooral een gezamenlijk doel moet zijn: het realiseren van een bouwwerk binnen de gestelde eisen en tijdsbestekken. Ook het terugdringen van faalkosten is in ieders belang

Onafhankelijk

Opdrachtgevers concentreren zich meer en meer op hun kerncompetenties. Er is een contractuele verschuiving te zien waarbij de Opdrachtnemer steeds meer verantwoordelijkheden neemt. D&C en DBFM contracten zijn al bijna standaard bij Opdrachtgevers. Maar ook bij een dergelijke moderne contractvorm blijft de Opdrachtgever risico's houden. Dus blijft er een behoefte aan onafhankelijke beoordelaars.

lees meer

Deskundig

Aan een TIS-bedrijf worden zware eisen gesteld qua deskundigheid en onafhankelijkheid. Hiervoor is de IKOB-BKB Erkenningsregeling TIS opgesteld. Deze erkenningsregeling stelt eenduidige eisen aan de TIS als organisatie en zijn medewerkers. Aanvullende zware eisen ten aanzien van de inrichting van de organisatie zorgen voor een transparante werkwijze en verantwoording.

lees meer

Risicogestuurd

Een TIS werkt risicogestuurd. Er vindt geen volledige ontwerptoetsing plaats. Ook inspecties vinden plaats op basis van een risicoanalyse. De omschrijving van deze werkzaamheden kunt u terugvinden in de vraagspecificatie, zie ook de downloads op deze pagina.

lees meer

‘ Bouwkwaliteit verzekerd ’
  • IRI
  • BouwQ
  • Seco
  • Socotec
  • Vincotte