Deskundig

Een TIS-bedrijf beoordeelt de constructieve veiligheid van een bouwwerk. Het analyseert risico’s in alle bouwfasen, toetst het ontwerp, doet technische controles, voert inspecties uit tijdens de bouw en geeft een goedkeuringsverklaring af bij oplevering.

 

Goedkeuringsverklaring

Daarmee gaat een TIS verder dan de Bouwplantoets.

Zo biedt de TIS-verklaring bijvoorbeeld ook een basis voor het afsluiten van een verzekering voor verborgen gebreken (VGV), stimuleert schadepreventie en verhoogt daarmee de kwaliteit van het  opgeleverde bouwwerk.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn op deze wijze ervan verzekerd dat hun bouwwerk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.


‘ Een TIS draagt in de hele keten bij aan het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwproces ’
  • IRI
  • BouwQ
  • Seco
  • Socotec
  • Vincotte