Onafhankelijk

Opdrachtgevers concentreren zich meer en meer op hun kerncompetenties. Er is een contractuele verschuiving te zien waarbij de Opdrachtnemer steeds meer verantwoordelijkheden neemt. D&C en DBFM contracten zijn al bijna standaard bij Opdrachtgevers. Maar ook bij een dergelijke moderne contractvorm blijft de Opdrachtgever risico's houden. Dus blijft er een behoefte aan onafhankelijke beoordelaars.

 

Hoe is de onafhankelijkheid verzekerd? 

Dat een TIS onafhankelijk is wordt gewaarborgd door de erkenningsregeling. Deze is opgezet door het IKOB-BKB in samenwerking met grote Opdrachtgevers, Bouwend Nederland, verzekeraars en projectontwikkelaars. Alle betrokken partijen moeten volledig op het oordeel van een TIS kunnen vertrouwen.


‘ Hoe krijgen we een gezamelijke focus op de kwaliteit van het gebouwde zonder te verzanden in discussies over contracten en aansprakelijkheid ’
  • IRI
  • BouwQ
  • Seco
  • Socotec
  • Vincotte