Risicogestuurd

Een TIS werkt risicogestuurd. Er vindt geen volledige ontwerptoetsing plaats. Ook inspecties vinden plaats op basis van een risicoanalyse.

 

De taak van de TIS is met name gericht op het analyseren van de risico’s, het verzamelen van de relevante gegevens en het op basis van deze informatie doen van een uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit van de werkzaamheden.  

 

Risicoanalyse

Bij de risicoanalyse worden de bedreigingen voor de kwaliteit van het bouwwerk in kaart gebracht. Per bedreiging wordt de kans op optreden ervan bepaald. De risicoanalyse van het aanbiedingsontwerp vormt de basis voor de TIS werkzaamheden gedurende de uitvoeringperiode van het bouwwerk.

 


‘ Hoe krijgen we een gezamelijke focus op de kwaliteit van het gebouwde zonder te verzanden in discussies over contracten en aansprakelijkheid ’
  • IRI
  • BouwQ
  • Seco
  • Socotec
  • Vincotte